Dotychczasowy skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Makowie w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Beata Kucikowicz

Zastępca: Lidia Placek

Skarbnik:Marlena Milczarek

Sekretarz: Katarzyna Pąśko

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

26.09.2018r.       Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VIII

28.11.2018r.       Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VIII - wybory Rad Klasowych                                                     i ukonstytuowanie się Rady Rodziców 

30.01.2019r.       Wywiadówki śródroczne

 3.04.2019r.       Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami klas I-VIII

DNI OTWARTE

Zapraszamy rodziców w godz. 8.00 - 17.00

25.10.2018r.

13.12.2018r.

23.05.2019r.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie
    96-124 Maków
    ul. Główna 4
  • 46 831 22 26

Galeria zdjęć